Author: Hung Bui

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng đại biểu

Hội thảo OGC Việt Nam 2017

Hội thảo OGC Vietnam 2017: OPEN GEOSPATIAL STANDARDS FOR INFORMATION SHARING IN THE DIGITAL REVOLUTION Ngày 23-24/02/2017, Hội thảo OGC Việt Nam 2017 với chủ...

FIMO kick-off meeting 2017

9:00AM ngày 3/1/2017, FIMO có buổi họp kick-off 2017 với sự tham gia của các trưởng nhóm nghiên cứu và phụ trách Văn phòng FIMO....

FIMO tổng kết 2016

9h sáng Thứ bảy, 31/12/2017, Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO) đã tổ chức buổi tổng kết 2016...